СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА 2022/2023 Г.

БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
320 ЛЕВА /първи, втори, трети и четвърти курс/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
250 ЛЕВА /четвърти курс/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
250 ЛЕВА /четвърти курс/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
250 ЛЕВА /четвърти курс/

ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
250 ЛЕВА /четвърти курс/

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
250 ЛЕВА /първи, втори, трети и четвърти курс/

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
250 ЛЕВА /първи, втори и трети курс/

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
250 ЛЕВА /четвърти курс/

ТУРИЗЪМ
250 ЛЕВА /четвърти курс/
Задължително към таксата се плащат и 5 лева за ползване на библиотеката на Филиала.

Всички останали курсове, който не заплащат семестриална такса, следва да заплатят сумата от 5 лева за ползване на библиотеката на Филиала при касиера в стая 220.

Срок за плащане на семестриалните такси – 30 септември 2022 година по следната банкова сметка:

ОББ клон КЪРДЖАЛИ
IBAN: BG77UBBS80023106031604
Банковият идентификационен код (BIC) на ОББ е: UBBSBGSF


            От Ръководството