КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТОПредседател: Проф. д-р Велизар Гочев


Членове:
   Доц. д-р В. Найденова – ръководител катедра „Педагогически и природоматематически науки“


   Доц. д-р Димитър Димитров – ръководител катедра „Хуманитарни и стопански  науки“


   Доц. д-р Елисавета Семерджиева


   Доц. д-р Иван Илиев


   Татяна Делчева Иванова – Началник Учебен отдел


   Илиян Красимиров Тосков – III курс, спец. Български език и история“