КАТЕДРА „ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ”
 

Доц. д-р Димитър Димитров - ръководител на катедрата

Доц. д-р Иван Илиев

Доц. д-р Мая Горчева

Гл.ас. д-р Ваня Иванова

Гл.ас. д-р Дамян Борисов

Гл.ас. д-р Красимир Александров

Гл.ас. д-р Десислава Пенкова  

Гл.ас. д-р Даниела Димитрова

Гл. ас.  Ангел Николов

Гл. ас. Галина Семерджиева

Гл. ас. Маргарита Георгиева

Гл. ас. Петър Хаджинаков

Гл. ас. Росен Михов

Гл. ас. Иван Каев
 

 

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ”
 

Проф. д-р Илиана Велчева – директор на Филиала

Доц. д-р Велизар Гочев – зам-директор на Филиала

Доц. д-р Ваня Найденова – ръководител на катедрата

Доц. д-р Дора Щерева 

Доц. д-р Елисавета Семерджиева

Доц. д-р Еленита Великова

Гл.ас. Детелина Дончева

Гл.ас. Костадинка Тодорова

Гл. ас. Величка Георгиева

Гл. ас. Иванка Ставрева

 Гл. ас. Маргарита Атанасова

Гл. ас. Гл. ас. Николай Генков

Гл. ас. Пламен Геров

Гл. ас. Светла Дамакова

Гл. ас. Янчо Станков

Ас. Павлина Стайкова