Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολη – Παράρτημα Κάρτζαλι

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014:

Βουλγαρική γλώσσα και ιστορία
Βουλγαρική και Αγγλική γλώσσα
Χημεία και Βιολογία
Στοιχειώδης Εκπαίδευση με διδασκαλία ξένης γλώσσας
Προσχολική Εκπαίδευση με διδασκαλία ξένης γλώσσας
Οικολογία και Προστασία περιβάλλοντος
Οικονομική διαχείριση
Τουριστική διαχείριση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Βουλγαρική γλώσσα
Γεωγραφία της Βουλγαρίας
Βιολογία
Αγγλική γλώσσα
Γερμανική γλώσσα
Γαλλική γλώσσα
Ρωσική γλώσσα

H φοίτηση είναι πλήρης και υποχρεωτική και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο ΒΑ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων φοιτητών γίνονται δεκτά κάθε μέρα στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου από τις 8:00 π.μ. μέχρι 16:30 μ.μ. Υπάρχουν δύο περίοδοι εισαγωγικών εξετάσεων:
Προκαταρκτική – στο τέλος Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου.
Κανονική - τον Ιούλιο.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν με εισαγωγικές εξετάσεις έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και στις δύο εξεταστικές περιόδους ή μόνο στη μία από αυτές. Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των υποψηφίων φοιτητών με βάση μόνο του Απολυτηρίου λυκείου χωρίς να είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνο: +359361/6 23 52
Email: lk@uni-kardzhali.com
Επίσημη Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Plovdiv, Κάρτζαλι
Πανεπιστημιούπολη: http://www.uni-kardzhali.com/