ЧЛЕНОВЕ НА ФИЛИАЛЕН СЪВЕТ

НА

ПУ – ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ
УТВЪРДЕНИ ОТ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 20 ОКТОМВРИ 2014 ГОД

 


1. проф. д-р Запрян Козлуджов
2. проф. Пламен Радев
3. проф. д.пс.н.Веселин Василев
4. проф. д-р Евгения Иванова
5. доц. д-р Мария Стоянова
6. доц. д-р Костадин Куцаров
7. проф. д-р Иван Чобанов
8. проф. д-р Румен Младенов
9. доц. д-р Иванка Димитрова
10. проф. д-р Иван Иванов
11. проф. д-р Желка Генова
12. доц. д-р Красимира Кръстанова
13. проф. дин Камен Гаренов
14. доц. д-р Румяна Танкова
15. проф. дпн Дора Левтерова
16. доц. д-р Надя Бояджиева
17. проф. д-р Ил. Велчева
18. доц. д-р Велизар Гочев
19. доц. д-р Ваня Найденова
20. доц. д-р Дора Щерева
21. доц. д-р Иван Илиев
22. доц. д-р Мая Горчева
23. доц. д-р Димитър Димитров
24. доц. д-р Елисавета Семерджиева
25. гл.ас. д-р Десислава Арнаудова
26. гл.ас. д-р Дамян Борисов
27. гл.ас. д-р Даниела Димитрова
28. гл.ас. д-р Десислава Пенкова
29. гл.ас. д-р Ваня Иванова
30. гл.ас. д-р Красимир Александров
31. Татяна Иванова –началник Учебен отдел
32. Пенка Младенова – главен счетоводител
33. Анна Петрова Атанасова – студентка - ІІІ курс, спец. БЕАЕ
34. Нейлян Ремзиева Ахмедова – ІV курс, спец. ЕКОЛОГИЯ
35. Мария Райчева Йорданова – ІІІ курс, спец. БЕАЕ
36. Айлин Ахмедова Тасим – ІІІ курс, спец. НУПЧЕ
37. Хакан Юксел Халибрям – ІІІ курс, спец. ТУРИЗЪМ